„Доставка на ултразвуков диагностичен апарат от висок клас, необходим за АГО при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД” с идент. номер в АОП 00052-2015-0014