Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Заглавие Дата Файл
Информация 3 за гаранция за участие 2016-03-30 10:16:00 Изтеглете файл
Снформация 2 за освобождаване на гаранцията за участие 2016-02-26 12:26:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранцията за участие 2016-02-11 15:14:00 Изтеглете файл