Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Тази група документи обхваща информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на га­ранциите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Заглавие Дата Файл
Освобождаване на гаранция 2015-06-04 15:10:00 Изтеглете файл