„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново” с ИН в АОП 00052-2015-0007

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

29.05.2015 14:19:00