Договаряне без обявление:Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД с рег. № в ОАП 00052-2015-0009