Договори и споразумения

Тези групи документи обхващат договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения за из­менения на договорите за обществени поръчки.
При публикуването следва да се отчита категорията и естеството на информацията и доколко същата е публична.
На публикуване в профила на купувача подлежат и задължителните приложения към договора, които могат да бъдат от различно естество, като видът и броят им се определят изцяло от клаузите на договора.

Заглавие Дата Файл
Договор с "Тотал Мед"ООД 2016-03-02 13:48:00 Изтеглете файл
Договор с "ЮСС Медика"ООД 2016-03-02 13:47:00 Изтеглете файл
Договор с "Фаркол"АД 2016-03-02 13:46:00 Изтеглете файл
Договор с "Титаника 2008"ЕООД 2016-03-02 13:44:00 Изтеглете файл
Договор с "Сико Фарма"ООД 2016-03-02 13:43:00 Изтеглете файл
Договор с "МТИ"ООД 2016-03-02 13:41:00 Изтеглете файл
Договор с "Айф Фарма"ЕООД 2016-03-02 13:39:00 Изтеглете файл
Договор с "Екос-Медика"ООД 2016-03-02 13:38:00 Изтеглете файл