„Доставка на медицински изделия за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, за срок от 24 месеца” с ИН 00052-20015-0015

Обявление

18.11.2015 14:51:41