„Доставка на лекарствени продукти за осъществяване на лечебната дейност на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново за срок от 12 месеца” 00052-2015-0001

Обявление

16.02.2015 12:51:16