Разяснения по документацията

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите. Доколкото раз­ясненията не са от категориите документи, които се вписват в РаП, следва, че ЗаП не съдържа разпоредба, която определя задължителен срок за публикуване на разясненията в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
Разяснение №4 2015-01-08 16:41:00 Изтеглете файл
Разяснение №3 2015-01-05 13:57:00 Изтеглете файл
Разяснение №2 2014-12-18 09:43:00 Изтеглете файл
Разяснение №1 2014-12-10 09:01:00 Изтеглете файл