Приготвяне и доставка на храна по диети за пациенти и дежурен персонал за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново с ИН в АОП 00052-2015-0017

Обявление

30.12.2015 11:18:01