Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Заглавие Дата Файл
Информация за освобождаване на гаранциите за участие на класираните участници 2016-03-29 10:39:00 Изтеглете файл
Информация №2 за освобождаване на гаранцията за участие 2016-03-28 14:44:00 Изтеглете файл
Информация 1 за освобождаване на гаранция за участие 2016-02-25 12:09:00 Изтеглете файл