„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново” с ИД в АОП № 00052-2015-0016

Жребий

22.01.2016 15:47:00