Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Тази група документи обхваща информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на га­ранциите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Заглавие Дата Файл
Информация за освобождаване на гаранцията за участие 2015-10-29 14:15:00 Изтеглете файл