„Доставка на диализни разтвори и сол за регенерация, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца” с идент. номер в АОП 00052-2015-0004

Обявление

21.04.2015 12:12:32