Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Заглавие Дата Файл
Образец 4 2015-06-04 16:39:00 Изтеглете файл
Документация след решение за промяната 2015-06-04 16:38:00 Изтеглете файл
Решение за промяна 2015-06-04 16:37:00 Изтеглете файл