"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, за срок от 24 месеца по 15 /петнадесет/ обособени позиции" с идинтификационен номер в АОП 00052-2015-0006

Обявление

29.05.2015 14:24:14