Доставка на лекарствени продукти, необходими за лечение на болни от хематологични заболявания с идентификационен номер в АОП 00052-2014-0011